Matbaa, Sürekli Form33

Anlaşmalı Matbaa Nedir ?

Maliye tarafından incelendikten sonra resmi evrakların basımı için yeterli görülen matbaalar  “Anlaşmalı Matbaa” olarak adlandırılır. Maliye,belirli kriterlere göre evrak basımına izin vermektedir. Anlaşmalı Matbaa için müracatta bulunan matbaanın makina parkuru yeterli olmalı ve özgeçmisinde herhangi bir sabıka bulunmaması gerekir. Ayrıca maliye başvuru yapan matbaalardan teminat mektubu ya da nakit para blokesi alır. Tüm bu kriterlere uyan matbaalara sadece bulundukları il ve ilçelerine resmi evrak basmak için yetkilendirilmiş olurlar. Basılı evraklar üzerinde maliye bakanlığı ile o il kodu yer alır. Bu il kodunun dışında anlaşmalı bir belge basımı ve çoğaltımı yapamaz.

ANLAŞMALI MATBAALARIN ÜRETEBİLDİĞİ BASILI EVRAKLAR

 • Fatura
 • İrsaliyeli Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • Gider Pusulası
 • Perakende Satış Fişi
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Reçete
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Toplu Taşıma İrsaliyesi
 • Günlük Müşteri Listesi
 • Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti
 • Yolcu Lisetesi
 • Müstahsil Makbuzu
 • Dip Koçanlı Giriş Bileti
 • Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi
 • Ambar Tesellüm Fişi
 • Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi
 • Döviz Satım Belgesi
 • Döviz Alım Belgesi
 • Sigorta Komisyon Gider Belgesi
 • Ödünç Sözleşmesi
 • Özel Fatura
 • Fatura/Çek
 • Yolcu Bileti
 • Sigorta Poliçeleri
 • Ek Belgeler(Zeyilnameler)
 • Orman Koop. Ödeme Cetveli
 • Giriş Bileti
 • Adisyon
 • Bilgi Formu ve Tutanak
 • Kıymetli Maden Satım Belgesi
 • Kıymetli Maden Alım Belgesi

Anlaşmalı belge basımında gerekli evraklar nelerdir?

SAHIS İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Nüfus cüzdanı Fotokopisi
2) Vergi Levhası Fotokopisi
Yeni işletmede (Açılış Tutanağı)

ŞİRKET İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Vergi Levhası Fotokopisi
2) Vekaletname fotokopisi
3) İmza sürküsü ( Şirket yetkilisi )
4) Son ödenmiş tahakkuk makbuzu

Resmi Evrak Basımı ile İlgili Önemli Hatırlatma!

Maliye ile anlaşmalı fatura, irsaliye veya herhangi basılı belgelerinizi alırken seri numaralarını kontrol ediniz. Sipariş verirken imzalamış veya kabul etmiş olduğunuz bilgi formu ile basılan evrakların kayıtları aynı olmalıdır. Yasal herhangi yaptırımlara maruz kalmamanız için firma olarak bundan siz sorumlusunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir